Seminars

Het NOK organiseert jaarlijks een seminar waarbij een aantal rassen aan bod komen. Zo willen wij aan keurmeesters en aankomende keurmeesters de mogelijkheid geven om hun kennis te verbreden t.o.v. een ras. Fokkers, liefhebbers en geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom om het seminar bij te wonen.