Opleidingen

Een belangrijke activiteit van het NOK is het opleiden van goed gekwalificeerde keurmeesters, zodat ook in de toekomst er voldoende keurmeesters zijn die op de shows op een eenduidige manier de katten kunnen keuren. Daartoe organiseert het NOK drie maal per jaar, meestal in januari, mei en oktober, theoretische examens.
Het NOK kent drie verschillende theoretische examens: 
- leerling-keurmeester-examen,
- genetica-examen
- per rasgroep theorie-examen van de rasgroep.

Per rasgroep wordt dit afgesloten met een praktijkexamen tijdens een kattenshow, in samenwerking met de vereniging die de show organiseert. Pas dan mag men zich NOK-keurmeester noemen voor een bepaalde rasgroep. Door deze procedure zorgt het NOK er voor dat iemand die dit allemaal gevolgd heeft ook werkelijk een kwalitatief goed opgeleide keurmeester is. Voorwaar geen sinecure en een lange weg te gaan voordat men allround keurmeester is. Maar het is alleszins de moeite waard, want wat is er nou leuker dan op een show allerlei katten te mogen vasthouden, bekijken, bevoelen en beoordelen.
U kunt hier het volledige examenreglement vinden. Zelfwerkzaamheid is echter van groot belang. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk boeken over katten lezen, vragen om informatie, nesten van bevriende fokkers bekijken enz. Als u hier iets voor voelt is het aan te raden om te beginnen met de rassen die u zelf fokt. Als u daarin de nodige ervaring hebt opgedaan kunt u zich in de andere rassen gaan bekwamen. Voelt u hier iets voor, en voldoet u aan de voorwaarden voor het leerling-keurmeester-examen, dan kunt u hier het examenformulier in vullen.