Examenreglement

 

A.  INHOUDSOPGAVE
B.  INLEIDING
C.  TOELATINGSVOORWAARDEN 
D.  EXAMENINHOUD 
E.  BEOORDELING EXAMENS
F.  EXAMENPOGINGEN, GELDIGHEIDSDUUR DIPLOMA’S
G.  EXAMINATOREN
H.  EXAMENGROEPEN EN DE TE GEBRUIKEN STANDAARDEN
I.  EXAMENSTOF
J.  RASSEN DIE NIET VERMELD WORDEN OP DE EXAMENLIJST

Examenreglement toelichting