Lidmaatschap

Onafhankelijkheid en onkreukbaarheid zijn sleutelwoorden voor NOK-keurmeesters. Daarvoor is ook een erecode opgesteld waar alle NOK-leden zich aan dienen te houden. Keurmeesters met een NOK bevoegdheid kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van het NOK. Als u de doelstellingen en de erecode van het NOK onderschrijft, dan kunt u uw steentje bijdragen aan het beleid van het NOK en mee helpen aan een gezonde, sterke vereniging.
Leerling-keurmeesters kunnen zich aanmelden voor het aspirant lidmaatschap. Dit wordt automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap als het eerste praktijkexamen is behaald.
Ook keurmeesters en leerling-keurmeesters die in het verleden examens hebben gedaan die niet onder de auspiciƫn van het NOK zijn afgenomen, kunnen zich aanmelden. Zij dienen aan te tonen dat de door hen afgelegde examens aan vergelijkbare kwaliteitseisen hebben voldaan als van het NOK en/of dat zij door ervaring kunnen aantonen aan de kwaliteitseisen van een NOK-keurmeester te voldoen.