Geschiedenis

Het NOK is, na een eerdere mislukte poging, in 1982 opgericht. In dat jaar besloten nagenoeg alle Nederlandse onafhankelijke keurmeesters om zich te organiseren in een groep die al snel ,,het NOK” werd genoemd. In de beginperiode is erg veel tijd gestoken in het opstellen van de huisregels. Daarna werden er gesprekken gevoerd met alle besturen van de onafhankelijke kattenverenigingen om hen op de hoogte te brengen van dit initiatief, de doelstellingen toe te lichten en hen duidelijk te maken dat het NOK er niet op uit was om hun verantwoordelijkheden over te nemen. Na de gebruikelijke ups en downs is het NOK inmiddels in een rustiger vaarwater terechtgekomen en heeft het zich in de Nederlandse kattenwereld een plaats verworven als een gewaardeerde en gerespecteerde, onafhankelijke, vereniging van keurmeesters. Ook in het buitenland zijn NOK- keurmeesters veel gevraagd.