Doelstelling

Het NOK stelt hoge eisen aan zichzelf. Het streven van het NOK was en is een optimale overeenstemming te creëren in de wijze van keuren. Dit wordt bevorderd door ervoor te zorgen dat alle NOK- keurmeesters dezelfde standaarden hanteren en dezelfde examens afleggen.

 

De doelstellingen zijn:

- Het behartigen van de belangen van de leden

- Het beschermen van de NOK- keurmeesterstatus

- Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden onderling

- Het aangeven van de voorwaarden waarop en de omstandigheden waaronder door de leden op de tentoonstellingen wordt gekeurd

- Het bevorderen van het verkrijgen van gelijkgerichte uitslagen van keuringen van katten

- Het verstrekken van fokadviezen.

 

De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

- Het verlenen van medewerking aan de opleiding van keurmeesters

 - Het afnemen van examens volgens het NOK- examenreglement

- Het vaststellen van een erecode voor keurmeesters en leerling keurmeesters

- Het samenwerken met verenigingen, clubs en andere organisaties, die actief zijn op het gebied van fokken en tentoonstellen van katten

- Het publiceren van een lijst van keurmeesters met hun bij of onder auspiciën van het NOK behaalde bevoegdheden

- Het uitgeven van standaarden van rassen en variëteiten van katten

- Het onderzoeken van klachten ten aanzien van leden en het, waar nodig, nemen van disciplinaire maatregelen

- Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten

- Alle andere wettige middelen, die de doelstellingen bevorderen.